Avsnitt 22: Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i kombination med annan funktionsnedsättning. Hur ger man rätt stöd?

By Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Det är vanligt att man missar läs- och skrivsvårigheter hos elever med inlärnings- eller koncentrationssvårigheter - vilka konsekvenser får det? Hur upptäcker man och hur ger man rätt stöd? Medverkande: Jakob Åsberg, docent vid Göteborgs universitet, Gillbergs centrum och Ylva Schön, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman. 

Listen to Avsnitt 22: Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i kombination med annan funktionsnedsättning. Hur ger man rätt stöd? now.

Listen to Avsnitt 22: Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i kombination med annan funktionsnedsättning. Hur ger man rätt stöd? in full in the Spotify app