#13 Bensinupproret är det en symtom på något annat än drivmedelspriser?

Med rak rygg genom Västerbotten

May 2019

34 min 2 sec

När det startas folkrörelser som Bensinupproret 2.0, och 3.0 så betyder det att bensin är en het fråga. Samtidigt så finns en debatt med både klimatförnekare och klimatforskare världen över som kräver åtgärder nu. Oljebaserade produkter som bensin är en ändlig resurs. Hur kan biobränslen och el ersätta bensin och är det möjligt?

Robert är beteendevetare i grunden och har genom sitt yrkesverksamma liv arbetat åt Göteborgs utbildningsförvaltning och Försvarsmakten, varit företagsledare inom IT-sektorn och VD åt flera branschorganisationer. Han har också under flera år varit egenföretagare samt haft ett stort ideellt intresse med många olika förtroendeuppdrag. Idag VD på Svensk Bensinhandel som organiserar och företräder bensinhandlare som är fria företagare. Svensk

Podcast Episode