EP55 เลือกตั้งอเมริกา เข้าคูหาสะท้านโลก

By The MATTER

3 พฤศจิกายนนี้ เป็นวาระเลือกตั้งครั้งใหม่ของสหรัฐอเมริกา ที่ทำให้หลายประเทศต้องจับตามอง ด้วยความเป็นมหาอำนาจของสหรัฐอเมริกา และท่าทีระหว่างประเทศที่จะสะท้อนจากผู้นำประเทศอย่างประธานาธิบดี การมีผู้นำเป็นโดนัลด์ ทรัมป์ หรือโจ ไบเดน ก็มีผลกระทบอย่างแน่นอน ไปฟังการวิเคราะห์และรายละเอียดของนโยบายฝ่ายต่างๆ รวมถึงบรรยากาศและกุลยุทธ์การเลือกตั้งของทั้งฝั่งรีพับลิกันและเดโมแครต กับเอิน - กรุณพร แห่ง The MATTER ในอีพีนี้กัน #SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

Listen to EP55 เลือกตั้งอเมริกา เข้าคูหาสะท้านโลก now.

Listen to EP55 เลือกตั้งอเมริกา เข้าคูหาสะท้านโลก in full in the Spotify app