24. Christian Jacobsson - Samarbete i tvärfunktionella teams och grupper

By Sveriges HR Förening

I Fråga Forskarens första avsnitt för säsongen möter Zorica och Johan forskaren Christian Jacobsson. Christian är leg. psykolog och docent i psykologi samt arbetar som konsult och som universitetslektor på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.   I ett arbetsliv som blir alltmer komplext, högspecialiserat och kunskapsintensivt blir det viktigt att kunna samarbeta i tvärfunktionella projekt och grupper. Varför är det viktigare än någonsin att som grupp förstå vilket uppdrag man har? Varför är det så viktigt att ta hand om sina kollegor och sitt team?    Tillsammans med Christian diskuteras också vad som händer framåt och hur vi kan verka för samarbete och samverkan inom team i den hybridarbetets tid som vi ser framför oss att vi kommer att verka i framöver. Vilka utmaningar ska vi se upp med och hur kan man arbeta med dem.  

Listen to 24. Christian Jacobsson - Samarbete i tvärfunktionella teams och grupper now.

Listen to 24. Christian Jacobsson - Samarbete i tvärfunktionella teams och grupper in full in the Spotify app