Avsnitt 21: Systematiskt kvalitetsarbete kring läs- och skrivsvårigheter - så arbetar Håbo kommun

By Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

I det här avsnittet möter vi Håbo kommun som jobbar på ett bra och tydligt sätt med kommungemensamma rutiner för hur alla skolor kan ge elever med läs‑ och skrivsvårigheter anpassningar i undervisningen.  Medverkande: Gärd Roxin, specialpedagog och språk-, läs- och skrivutvecklare i Håbo kommun och Anna Grape, rådigvare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressansvarig på SPSM.  

Listen to Avsnitt 21: Systematiskt kvalitetsarbete kring läs- och skrivsvårigheter - så arbetar Håbo kommun now.

Listen to Avsnitt 21: Systematiskt kvalitetsarbete kring läs- och skrivsvårigheter - så arbetar Håbo kommun in full in the Spotify app