This browser doesn't support Spotify Web Player. Switch browsers or download Spotify for your desktop.

Geek Monday EP10 : เทคโนโลยีกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมการเกษตร

By tharadhol

ปัญหาใหญ่ของวงการเกษตรไทยที่เป็นวังวน ซ้ำซาก ไม่แก้ปัญหาอย่างจริงจังเสียที ก็คือ ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ โดยเฉพาะสินค้าหลัก ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ปาล์ม ยางพารา ฯลฯ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เราจะได้เห็นการแก้ไขปัญหาแบบเดิม ๆ ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็น ประกันราคา จำนำข้าว ฯลฯ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุแทบจะทั้งสิ้น ไม่ได้ทำให้ชีวิตเกษตรกรไทยที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศได้ลืมตาอ้าปากเสียที

Listen to Geek Monday EP10 : เทคโนโลยีกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมการเกษตร now.

Listen to Geek Monday EP10 : เทคโนโลยีกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมการเกษตร in full in the Spotify app