Helsesykepleier helt hjem- hjemmebesøk, bruksanvisning og små signaler

JORDMORPODDEN

Nov 8

30 min 54 sec

I denne episoden er Janicke og Jenny på besøk på en helsestasjon 0-5 år og snakker med helsesykepleier Charlotte om hjemmebesøk etter fødsel. Samtidig som jordmor sier takk og farvel på et barselbesøk, kommer helsesykepleier på hjemmebesøk og hilser på og blir kjent med en ny familie. Helsesykepleier følger barnet og familien helt fram til barnet begynner på skolen. Charlotte opplyser oss om at kontrollene på helsestasjonen ikke bare handler om vaksinering og veiing og måling slik mange tror, men at det handler om å ivareta en hel familie. På hjemmebesøket er det en lang liste som helsesykepleier skal gjennom sammen med barnet og mor og far eller partner, men Charlotte forteller at det hun har mest i fokus er å bli kjent med familien så man kan støtte, råde og hjelpe etter deres behov. Janicke snakker om den manglende av-knappen på skrikende babyer, imens Jenny sitter med marsvinkinn å snakker om tenner. Lytt og lær- og vel hjem fra barsel!

Podcast Episode