EP37 คณะราษฎรกับมรดกประวัติศาสตร์ที่อยากลืมแต่กลับจำ

By The MATTER

24 มิถุนายน ที่ผ่านมา คือวันครบรอบ 88 ปี ของการปักหมุดหมายสำคัญของระบอบประชาธิปไตยในไทย เมื่อในปี 2475 คณะราษฎรประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครอง เน้นย้ำอำนาจของ ‘ราษฎร’ และเริ่มลงมือพัฒนาบ้านเมืองต่างๆ ตามแนวทางที่วางไว้แม้ผ่านมาหลายสิบปี วันนี้ชื่อของคณะราษฎรได้กลับมาสู่พื้นที่สื่อมวลชนอีกครั้ง พร้อมมรดกต่างๆ มากมายที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน วันนี้หวี พงศ์พิพัฒน์ จาก The MATTER จะชวนโจ้ นทธัญ แสงไชย จาก Salmon Podcast คุยเรื่องประวัติศาสตร์ที่ใกล้ตัวเราที่สุด แต่กลับได้รับการเล่าขานน้อยที่สุดเหตุการณ์หนึ่งของไทย#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

Listen to EP37 คณะราษฎรกับมรดกประวัติศาสตร์ที่อยากลืมแต่กลับจำ now.

Listen to EP37 คณะราษฎรกับมรดกประวัติศาสตร์ที่อยากลืมแต่กลับจำ in full in the Spotify app