This browser doesn't support Spotify Web Player. Switch browsers or download Spotify for your desktop.

EP07 วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล กับเบื้องหลังทริปเถื่อนที่อัฟกานิสถาน

By Salmon Podcast

ถ้าพูดถึงคำว่า “เถื่อน” ทุกวันนี้หลายคนคงต้องนึกถึง “วันนะซิง” หรือวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักเขียน นักเดินทาง เจ้าของรายการสารคดีบ้าพลังอย่าง “เถื่อน Travel” และหนังสือตระกูล “เถื่อน” หลายเล่มไปฟังสิงห์เล่าถึงเบื้องหลังขณะที่เข้าไปถ่ายทำรายการในประเทศอัฟกานิสถาน ว่ากว่าจะไปถึงได้ต้องทำอย่างไรบ้าง การใช้ชีวิตใน War Zone เป็นอย่างไร และถ้าคิดจะไปเที่ยว มันเที่ยวได้ใช่มั้ยเนี่ย #SalmonPodcast #SurvivalTrip #เที่ยวนี้มีเรื่อง #ทอมจักรกฤต

Listen to EP07 วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล กับเบื้องหลังทริปเถื่อนที่อัฟกานิสถาน now.

Listen to EP07 วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล กับเบื้องหลังทริปเถื่อนที่อัฟกานิสถาน in full in the Spotify app