The Reader’s Secret EP.08 หนังสือที่ทำให้ 'ไผ่ ดาวดิน' ทบทวนถึงการเคลื่อนไหวของตัวเอง

By a day Podcast

ชวน 'ไผ่ ดาวดิน' หรือ 'ไผ่–จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา' นักกิจกรรมและหนึ่งในแกนนำม็อบคณะราษฎรมาพูดคุยเรื่องหนังสือที่ส่งผลต่อชีวิตการเป็นนักกิจกรรมของเขา

Listen to The Reader’s Secret EP.08 หนังสือที่ทำให้ 'ไผ่ ดาวดิน' ทบทวนถึงการเคลื่อนไหวของตัวเอง now.

Listen to The Reader’s Secret EP.08 หนังสือที่ทำให้ 'ไผ่ ดาวดิน' ทบทวนถึงการเคลื่อนไหวของตัวเอง in full in the Spotify app