Hyperkonwergencja na przykładzie Cisco Hyperflex

inleocast, czyli o IT coś inleo

Jul 29

1 hr 10 min

Prestidigitator czy Hyperkonwergencja -

co jest trudniejsze? Do wymówienia oczywiście 👻

Podcast Episode