a BRAND story EP.04 Flo Furniture แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่โฟลว์ธุรกิจครอบครัวด้วยดีไซน์

By a day Podcast

ชวนคุณทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ตัวโปรด ฟังเรื่องเล่าหลังโรงงานที่คลุ้งไปด้วยความทรงจำและความสุขของ ‘นรุตม์ ปิติทรงสวัสดิ์’ ดีไซเนอร์ไฟแรงเจ้าของ Flo Furniture

Listen to a BRAND story EP.04 Flo Furniture แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่โฟลว์ธุรกิจครอบครัวด้วยดีไซน์ now.

Listen to a BRAND story EP.04 Flo Furniture แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่โฟลว์ธุรกิจครอบครัวด้วยดีไซน์ in full in the Spotify app