מאיה בן יעקב אשמן - חיבור גוף נפש חלק ב

שיעור חופשי עם דוד מורדוך

Oct 31

1 hr 14 min

מאיה בן יעקב אשמן - עוסקת בתנועה שיקומית ותנועה מודעת מעל עשרים שנה. במהלך שנים אלו

פיתחה שפה ייחודית לאירגון וחיווט התנועה, התחושה והתקשורת הבינאישית דרך הגוף האנטומי.

Podcast Episode