UC06 Crazy Theory: ทฤษฎีเพี้ยนอยากเปลี่ยนโลก

By Salmon Podcast

ถัดจากเรื่องลัทธิความเชื่อ เรามาสู่อีกสิ่งที่ใกล้เคียงกันนั่นคือ ‘ทฤษฎี’ ที่เราอาจมองว่าเพี้ยน แต่จริงๆ สิ่งเหล่านี้มันก็มีเหตุผลสนับสนุนที่ฟังดูเข้าเค้าอยู่เหมือนกันนะ จะว่าไปยชและธัญ นำสองทฤษฎีที่ดูเพี้ยนแต่ยิ่งฟังไปก็ยิ่งรู้สึกว่า เอ้อออ หรือมันจะเป็นเรื่องจริงวะเนี่ย สองเรื่องมาให้เราฟัง เรื่องนึงเกี่ยวกับวงการบันเทิงระดับโลก ส่วนอีกเรื่องใหญ่ระดับจักรวาล เอิ้วว ไปฟังงง#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

Listen to UC06 Crazy Theory: ทฤษฎีเพี้ยนอยากเปลี่ยนโลก now.

Listen to UC06 Crazy Theory: ทฤษฎีเพี้ยนอยากเปลี่ยนโลก in full in the Spotify app