WIM22 Itaewon Class ซีรีส์ใหม่กับประวัติศาสตร์ diversity ของเกาหลีใต้

By The MATTER

นอกจากเรื่อง COVID-19 อีกกระแสที่มีคนพูดถึงอย่างมากคือซีรีส์ Itaewon Class ที่หลายคนติดกันงอมแงมเอิน กรุณพร พาเราไปคุยเรื่องย่าน Itaewon ย่านที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมความหลากหลายของกรุงโซล มีทั้งหลากเชื้อชาติ หลากเพศ หลายรสนิยม จนหลายชาวเกาหลีหลายคนบอกว่านี่คือพื้นที่ที่มีอิสรภาพมากที่สุดในกรุงโซล#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

Listen to WIM22 Itaewon Class ซีรีส์ใหม่กับประวัติศาสตร์ diversity ของเกาหลีใต้ now.

Listen to WIM22 Itaewon Class ซีรีส์ใหม่กับประวัติศาสตร์ diversity ของเกาหลีใต้ in full in the Spotify app