Avsnitt 5: Hela skoldagen måste räknas

By Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Barn och elever tillbringar generellt sätt mycket tid på fritids. Det här  avnsittet ägnar vi därför helt till den viktiga fritidsverksamheten i skolan utifrån följande frågeställningar: Varför behöver anpassningar och stöd inte bara finns i klassrummet under skoltid utan även på raster och i fritidsverksamheten? Hur kan vi göra miljön på fritidshem tillgänglig för elever inom NPF? Vad behöver jag som fritidslärare och personal på fritids tänka på när jag möter en elev inom NPF? Meverkande är Eva-Karin Alm och Linda Petersson, båda rådgivare på SPSM. Program- och samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.

Listen to Avsnitt 5: Hela skoldagen måste räknas now.

Listen to Avsnitt 5: Hela skoldagen måste räknas in full in the Spotify app