10 - Politik Ekonomi

By Podfresh: Engin Onuk

10. bölümde konuğum, Oxford Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan Aslı Cansunar oldu. İktisat, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin kesişimindeki politik ekonomi alanını ele aldık. Politik ekonomi alanını farklı ve özerk kılan unsurlara, politik ekonomi alanının incelediği eşitsizlik ve gelir adaletsizliği gibi kavramlara, alandaki ana akım yaklaşımlara ve güncel eğilimlere; nicel yöntemlerin yükselişine (özellikle de coğrafi yöntemlerin önemine) ve aktif siyaset ile akademik bir alan olarak politik ekonomi arasındaki olası ilişkilere değindik.

Listen to 10 - Politik Ekonomi now.

Listen to 10 - Politik Ekonomi in full in the Spotify app