ธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจางแฝงทางพันธุกรรม feat. ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง | โรคภัยใคร่รู้ EP34

By Salmon Podcast x ภาพดีทวีสุข

ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และหัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยา มะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กลับมาอีกครั้ง กับบทสนทนาเรื่องโรคธาลัสซีเมีย ธาลัสซีเมีย หรือโลหิตจาง เป็นโรคที่เพิ่มขึ้นอย่างเงียบๆ และเยอะกว่าที่เราคาดคิด โลหิตที่บริจาคในประเทศเกือบหนึ่งในสี่ ใช้ในการรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ครั้งนี้คุยกันเรื่องการรักษาแบบหายขาด และเทคโนโลยีวิจัยใหม่ ที่อาจารย์สุรเดชกำลังศึกษาเพื่อรักษาโรคนี้ให้ได้ในประเทศไทย #SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

Listen to ธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจางแฝงทางพันธุกรรม feat. ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง | โรคภัยใคร่รู้ EP34 now.

Listen to ธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจางแฝงทางพันธุกรรม feat. ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง | โรคภัยใคร่รู้ EP34 in full in the Spotify app