WIM10 ฟุตปาธ ทางเท้า กับสิทธิ์ในการเดินทางด้วยสองเท้าของคนเมือง

By The MATTER

ว่ากันง่ายๆ เดินคือการสัญจรที่เบสิกที่สุดของมนุษย์ และจะเป็นอย่างไรหากการเดินในเมืองกลายเป็นเรื่องที่ลำบากจนคนไม่อยากเดินออกไปไหนมาไหนธัญวัฒน์ อิพภูดม จาก The MATTER กลับมาคุยกับโจ้บองโก้ในเรื่องทางเท้า ที่เป็นเหมือนเส้นเลือดฝอยของการคมนาคมในเมืองใหญ่#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

Listen to WIM10 ฟุตปาธ ทางเท้า กับสิทธิ์ในการเดินทางด้วยสองเท้าของคนเมือง now.

Listen to WIM10 ฟุตปาธ ทางเท้า กับสิทธิ์ในการเดินทางด้วยสองเท้าของคนเมือง in full in the Spotify app