E1T1 | #091 – Zacznij uwalnianie żądzy i zazdrości.

Each One Teach One | Kreatywny i Świadomy Styl Życia

May 2020

13 min 25 sec

Zazdrość i żądza to dwa bardzo nierozwojowe obszary "starego świata". Zaobserwujemy dziś, dlaczego zachowywaliśmy się w sposób samolubny oraz destrukcyjny dla nas samych a być może nawet o tym nie wiedzieliśmy.

Żądza oraz zazdrość najlepiej pokazują naszą prymitywną stronę, która nie jest naszym domyślanym stanem świadomości a jedynie programem z przeszłości. Obecnie tworzy się nowy świat a stary przemija i dlatego warto go uwalniać, razem z wszystkimi nierozwojowymi aspektami nas samych.

Podcast Episode