WIM05 ภาษีน้ำตาลถึงภาษีความเค็ม เมื่อรายได้รัฐแปรผันกับสุขภาพ (?)

By The MATTER

จากความหงุดหงิดปนงงที่อยู่ๆ น้ำอัดลมที่กินเป็นประจำก็ขึ้นราคา 1 บาท หวี พงศ์พิพัฒน์ บรรณาธิการบริหาร The MATTER และโจ้ นทธัญ แห่ง Salmon Podcast จึงรีบมาถกกันว่า ภาษีความหวานที่ทำให้ของขึ้นราคาแบบนี้ มันทำให้เราหยุดกินน้ำหวานได้จริงหรือ และคุยกันเลยเถิดไปถึงว่า ประเทศเรามีภาษีอะไรที่ effect กับชีวิตประชาชนอย่างพวกเราหนักๆ อีกบ้าง#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

Listen to WIM05 ภาษีน้ำตาลถึงภาษีความเค็ม เมื่อรายได้รัฐแปรผันกับสุขภาพ (?) now.

Listen to WIM05 ภาษีน้ำตาลถึงภาษีความเค็ม เมื่อรายได้รัฐแปรผันกับสุขภาพ (?) in full in the Spotify app