UC22 Monster: เลิศล้ำสัตว์ประหลาด

By Salmon Podcast

เราเคยพาคุณไปฟังเรื่องสัตว์ประหลาดมาแล้วจากเอพิโสดที่ 2 คราวนี้ไปเจอสัตว์ประหลาดมากขึ้นไปอีก 2 เรื่องจากยชและธัญล้างหัวจากเรื่องสยองๆ หลายอีพีที่ผ่านมา ไปฟังเรื่องชวนเกาหัวน่างงงวยกับทฤษฎีสัตว์ประหลาดแปลกกันบ้างละกันนะ#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

Listen to UC22 Monster: เลิศล้ำสัตว์ประหลาด now.

Listen to UC22 Monster: เลิศล้ำสัตว์ประหลาด in full in the Spotify app