EP58 การฉีดน้ำผสมสารเคมี กับหลักสากลของการสลายการชุมนุม

Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

Nov 2020

35 min 9 sec

การชุมนุมที่สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่แถวเกียกกาย นำมาซึ่งภาพการสลายการชุมนุมด้วย water canon หรือปืนใหญ่แรงดันน้ำ ที่ผสมสารเคมีไม่ทราบชนิดสีม่วง ซึ่งไม่ใช่แค่ผู้ชุมนุมที่ได้รับผลกระทบ แต่กับเหล่าสื่อมวลชนก็ถูกละอองสารเคมีจนแสบผิวแสบตาแสบคอไปตามๆ กัน

เอิน - กรุณพร เชษฐพยัคฆ์ นักข่าวสาวจาก The MATTER ก็เป็นหนึ่งในทีมข่าวที่ลงพื้นที่ในวันนั้น และได้รับผลกระทบจากสารเคมีเช่นกัน เธอจะมาเล่าประสบการณ์ในวันนั้น และพูดถึงหลักสากลของการสลายการชุมนุม รวมถึงวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนที่โดนสารเคมีกัน

Podcast Episode