ลูคีเมีย โรคที่ต้องใช้เม็ดเลือดขาวสู้เม็ดเลือดขาว feat. รศ.นพ. อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ | โรคภัยใคร่รู้ EP36

By Salmon Podcast x ภาพดีทวีสุข

ลูคีเมีย เป็นโรคที่แปลก เอกพรถึงกับบอกว่ากลายเป็นเม็ดเลือดขาวที่ต้องสู้กับมะเร็ง มาเป็นมะเร็งซะเอง  สัปดาห์นี้ คุณหมอเล็กจึงชวนคุณหมอเอ็ด รศ.นพ. อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้กำลังศึกษาวิจัยเรื่องการรักษาลูคีเมีย มาพูดถึงโรคนี้อย่างละเอียด รวมถึงอนาคตในการรักษาลูคีเมียอีกด้วย #SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

Listen to ลูคีเมีย โรคที่ต้องใช้เม็ดเลือดขาวสู้เม็ดเลือดขาว feat. รศ.นพ. อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ | โรคภัยใคร่รู้ EP36 now.

Listen to ลูคีเมีย โรคที่ต้องใช้เม็ดเลือดขาวสู้เม็ดเลือดขาว feat. รศ.นพ. อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ | โรคภัยใคร่รู้ EP36 in full in the Spotify app