Leerreis Nutrientenkringloop, Reststromen - WUR, Ruwvoer, Bodem en kringlooplandbouw.

Reststromen, Leerreis Nutrientenkringloop

Jun 23

1 min 8 sec

John Verhoeven over de projecten Ruwvoer en Bodem en kringlooplandbouw. In deze podcast geven experts een toelichting over het gebruik van reststromen. Georganiseerd door NCM, WUR, GKN, regiebureau POP en ZLTO, met als doel om ondernemersgroepen kennis en ervaringen te laten delen.

Podcast Episode