This browser doesn't support Spotify Web Player. Switch browsers or download Spotify for your desktop.

Život církve do návratu Krále

By Krestane Kurim

1 Petrova 1:17-22  Odebírat naše videa můžete tady: https://www.youtube.com/krestanekurim Web: http://www.krestanekurim.cz Facebook: https://www.facebook.com/krestanekurim 1 Petrova 1:17-22 Jestliže vzýváte jako Otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho skutků, prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni ne pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista jako beránka bez vady a bez poskvrny.On byl předem poznán před založením světa a byl na konci časů zjeven pro vás, kteří skrze něho věříte v Boha, jenž ho probudil z mrtvých a dal mu slávu, takže vaše víra i naděje se upíná k Bohu. Když jste poslušností pravdy[skrze Ducha]  očistili své duše k bratrské lásce bez přetvářky, vroucně se navzájem milujte z [čistého] srdce.

Listen to Život církve do návratu Krále now.

Listen to Život církve do návratu Krále in full in the Spotify app