WIM21 COVID-19 กับสถานการณ์ระบาดล่าสุดที่แสนสับสน

Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

Mar 2020

35 min 32 sec

เป็นเดือนแห่งโคโรนาไวรัส หรือโรค COVID-19 จริงๆ หลังจากระบาดมาหลายเดือน ขณะนี้การใช้ชีวิตโดยมีความเสี่ยงจะติดโรคนี้สร้างความกังวลในจิตใจตลอดเวลาแล้วสถานการณ์ล่าสุดของโรคนี้เป็นอย่างไร แล้วอะไรคือ Best Case และ Worst Case Scenario ที่จะเกิดขึ้นได้หลังจากนี้ เอิน-กรุณพร เชษฐพยัคฆ์ จากทีม The MATTER โฮสต์คนใหม่ของรายการ Why It MATTER จะยกเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกัน#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

Podcast Episode