WIM02 ไวไฟร้านกาแฟ กับอิสรภาพทางความคิดเห็นของเรา

By The MATTER

Why It MATTER กับหวี-พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ และโจ้-นทธัญ แสงไชย สัปดาห์นี้มาคุยประเด็นร้อนเมื่อกระทรวงดิจิทัลฯ ส่งสัญญาณว่าร้านกาแฟที่ปล่อยไวไฟฟรีให้ลูกค้าใช้งาน ต้องเก็บสิ่งที่เรียกว่า log file ไว้ เพื่อรัฐบาลสามารถเรียกตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางอินเทอร์เน็ตได้ข่าวนี้ส่งผลต่อชีวิตของประชาชนอย่างเราอย่างไร ไปฟังกัน#SalmonPodcast #WhyItMATTER #TheMATTER

Listen to WIM02 ไวไฟร้านกาแฟ กับอิสรภาพทางความคิดเห็นของเรา now.

Listen to WIM02 ไวไฟร้านกาแฟ กับอิสรภาพทางความคิดเห็นของเรา in full in the Spotify app