This browser doesn't support Spotify Web Player. Switch browsers or download Spotify for your desktop.

Human of Stories EP.04 ภาพถ่ายและเรื่องเล่าจากใต้น้ำ ของ ศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย | a day Podcast

By a day Podcast

ชิน–ศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย ช่างภาพสารคดีด้านสิ่งแวดล้อมผู้มีผลงานภาพถ่ายชั้นยอดมากมาย นักเล่าเรื่องด้วยภาพถ่ายที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับทะเล ภาพถ่ายจำนวนมากพูดแทนเสียงสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล สะท้อนปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ จนเขาได้รับรางวัลช่างภาพใต้น้ำระดับโลกประจำปี 2016 จาก Save Our Seas Foundation ทุกวันนี้เขาทำงานให้กับ National Geographic มานานหลายปีในฐานะ assignment photographer

Listen to Human of Stories EP.04 ภาพถ่ายและเรื่องเล่าจากใต้น้ำ ของ ศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย | a day Podcast now.

Listen to Human of Stories EP.04 ภาพถ่ายและเรื่องเล่าจากใต้น้ำ ของ ศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย | a day Podcast in full in the Spotify app