WIM31 โควิดระลอก 2 บทพิสูจน์ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในสังคม

By The MATTER

แม้จำนวนผู้ป่วยในประเทศจะเป็น 0 แล้ว แต่ก็ใช่ว่าเราจะวางใจกับสถานการณ์โควิดได้ นั่นเพราะมีหลายประเทศที่อาการระบาดซาลง แต่ก็กลับมาระบาดหนักอีกระลอก หลังผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมWhy It MATTER สัปดาห์นี้เอิน กรุณพร จาก The MATTER จะมาชวนคุยเรื่องการระบาดระลอกสองที่สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และหลายประเทศฝั่งยุโรป รวมถึงสถานการณ์ในไทย ที่ยังคงลดการ์ดลงไม่ได้ และชวนคิดถึงการร่วมมือกันของสังคม ที่ไม่ได้หมายถึงประชาชนเพียงฝ่ายเดียว แต่การเว้นระยะห่างนี้ควรสะท้อนมาจากนโยบายของรัฐและบริษัทเอกชนอีกด้วย#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER #COVID19

Listen to WIM31 โควิดระลอก 2 บทพิสูจน์ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในสังคม now.

Listen to WIM31 โควิดระลอก 2 บทพิสูจน์ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในสังคม in full in the Spotify app