EP62 ทำไมเรื่องฝุ่น PM2.5 ถึงเป็นโจทย์ปัญหาใหญ่ของภาครัฐ

By The MATTER

ฝุ่น PM2.5 กลับมาปกคลุมเมืองอีกครั้ง คราวนี้กลับมาพร้อมกับคำถามจากภาคประชาชนว่า ภาครัฐได้มีมาตรการใดในการรับมือกับฝุ่นอันตรายชนิดนี้อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ หวี-พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ บรรณาธิการอาวุโส The MATTER กลับมาชวนคุยเรื่องอันตรายของฝุ่นชนิดนี้ ฤดูกาลที่มาตรงเวลาทุกปี รวมถึงนโยบายรับมือของรัฐ รวมถึงไอเดียจากภาคประชาชน ว่าเราควรรับมือกับฝุ่นอย่างไร หรือลดปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่นได้อย่างไรบ้าง #SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

Listen to EP62 ทำไมเรื่องฝุ่น PM2.5 ถึงเป็นโจทย์ปัญหาใหญ่ของภาครัฐ now.

Listen to EP62 ทำไมเรื่องฝุ่น PM2.5 ถึงเป็นโจทย์ปัญหาใหญ่ของภาครัฐ in full in the Spotify app