Jak dávat slevy zákazníkům a kamarádům

Vaše jméno je vaše značka - nejen o kreativním podnikání

Mar 2016

12 min 57 sec

Když už se vám povede vyřešit problém stanovení ceny, zanedlouho se ocitnete před novou překážkou.

Jak dávat slevy svým kamarádům, a kolik slevit zákazníkům, když si o to řeknou.

Podcast Episode