CTxCIGNA 02 - "Readery กับหนังสือเปลี่ยนชีวิต" by CIGNA (บันทึกเสียงจาก Clubhouse)

By CREATIVE TALK

CREATIVE TALK "Readery กับหนังสือเปลี่ยนชีวิต" by CIGNA พบกับ โจ้ วรรณพิณ และ เน็ต นัฏฐกร จากร้านหนังสือ Readery ที่จะมาแบ่งปันหนังสือดี ๆ ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้

Listen to CTxCIGNA 02 - "Readery กับหนังสือเปลี่ยนชีวิต" by CIGNA (บันทึกเสียงจาก Clubhouse) now.

Listen to CTxCIGNA 02 - "Readery กับหนังสือเปลี่ยนชีวิต" by CIGNA (บันทึกเสียงจาก Clubhouse) in full in the Spotify app