This browser doesn't support Spotify Web Player. Switch browsers or download Spotify for your desktop.

SS2 เตรียมรับมือกับปัญหา.. คน

By sirichaiwatt

ถ้าท่านคิดว่าทำธุรกิจแล้วจะไม่มีปัญหานี้ ท่านคิดผิด1. ไม่รู้งาน / ไม่รู้หน้าที่ 2. ขาดแรงจูงใจ 3. ความสัมพันธ์ 4. การปกครอง 5. มลพิษ toxic 6. Ice berg  7. การสื่อสาร 8. ระบบ 9. คนเก่งไป คนใหม่ไม่มี *ขออภัยช่วงจบที่เสียงทับกันด้วยครับ

Listen to SS2 เตรียมรับมือกับปัญหา.. คน now.

Listen to SS2 เตรียมรับมือกับปัญหา.. คน in full in the Spotify app