EP07 คิม อิล ซอง: มนุษย์ผู้ตายสองครั้ง

By Salmon Podcast

คิม อิล ซอง คือท่านผู้นำ ผู้เปรียบเสมือนดังพระเจ้าและพระอาทิตย์ของแผ่นดินเกาหลีเหนือ เขามีชีวิตอยู่ถึง 82 ปี ก่อนจะเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวาย แต่นั่นไม่ใช่การตายครั้งแรกของประธานาธิบดีแห่งเกาหลีเหนือช่วงเดือนพฤศจิกายน 1986 มีรายงานการเสียชีวิตของคิม อิล ซอง ซึ่งความลี้ลับของมันคือประกาศนี้มาจากฝั่งเกาหลีเหนือ!ไปฟังเรื่องราวความตายสองครั้ง ของคิม อิล ซอง ได้จากบทที่ 7 ของ End of the Road ฉากสุดท้ายของชีวิต หนังสือโดยโตมร ศุขปรีชา#SalmonPodcast #SalmonBooks #InEarPocketbook #หลับตาฟังหนังสือ #EndOfTheRoad #โตมรศุขปรีชา

Listen to EP07 คิม อิล ซอง: มนุษย์ผู้ตายสองครั้ง now.

Listen to EP07 คิม อิล ซอง: มนุษย์ผู้ตายสองครั้ง in full in the Spotify app