EP12 Traffic! คน ถนน ไฟจราจร

By Salmon Podcast

เอพิโสดซีซั่นฟินาเล่ของ ‘กวน Thing English’ พาไปฟังเรื่องบนท้องถนนกัน ไม่ใช่เรื่องศัพท์ในการขับรถยนต์ แต่เป็นภาษาอังกฤษที่ปะปนอยู่ในการใช้ท้องถนนของทั้งรถ คน และสัญญาณจราจร เอพิโสดสุดท้ายในซีซั่นนี้ของพี่เต้และน้าคริส และถ้าโอกาสเหมาะๆ พวกเขาจะกลับมาอีกครั้ง สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ #SalmonPodcast #กวนThingEnglish #เต้สุผจญ #สุผจญกลิ่นสุวรรณ #คริสโตเฟอร์ไรท์

Listen to EP12 Traffic! คน ถนน ไฟจราจร now.

Listen to EP12 Traffic! คน ถนน ไฟจราจร in full in the Spotify app