มะเร็งต่อมน้ำเหลืองกับวิทยาการรักษาล่าสุด feat. รศ.นพ. อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ | โรคภัยใคร่รู้ EP40

By Salmon Podcast x ภาพดีทวีสุข

คุยเรื่องสาเหตุการเกิดขึ้นของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง กับคุณหมอเอ็ด รศ.นพ. อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาเล่าถึงวิทยาการรักษาล่าสุดอย่าง เซลล์บำบัด ที่กำลังทำการทดลองอยู่ก่อนจะนำมาใช้รักษาคนในภายภาคหน้า #SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

Listen to มะเร็งต่อมน้ำเหลืองกับวิทยาการรักษาล่าสุด feat. รศ.นพ. อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ | โรคภัยใคร่รู้ EP40 now.

Listen to มะเร็งต่อมน้ำเหลืองกับวิทยาการรักษาล่าสุด feat. รศ.นพ. อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ | โรคภัยใคร่รู้ EP40 in full in the Spotify app