01. Movemento Trans e argumentario TERF. Con DANIELA FERRANDEZ e CRIS PALACIOS

A Xanela Podcast

Mar 2020

1 hr 9 min

O Movemento Trans reinvindica dende fai tempo unha Lei de despatoloxización e autodeterminación de xénero. Neste contexto o argumentario TERF faise visible, posicionándose en contra destas peticións. Dende A Xanela entrevistamos a dúas mulleres referentes no Movemento Trans Galego: Daniela Ferrández (presidenta de Amizando) e Cris Palacios (ó fronte de Arelas). Achegámonos así á situación legal do colectivo e ós argumentos contra o chamado "Feminismo Transexcluínte".

Podcast Episode