This browser doesn't support Spotify Web Player. Switch browsers or download Spotify for your desktop.

[SS3] Ep.1 : กับดักของการเลื่อนยื่นภาษี

By TAXBugnoms

หลายคนเข้าใจว่าการเลื่อนยื่นภาษีเป็นเรื่องดี แต่จริงๆมันมีกับดักบางอย่างซ่อนรู้ และมันอาจจะทำให้เราต้องเสียเงินเพิ่มได้ ถ้าเรายังไม่รู้เรื่องนี้ และไม่มีการจัดการวางแผนการเงินที่ดีพอครับ 

Listen to [SS3] Ep.1 : กับดักของการเลื่อนยื่นภาษี now.

Listen to [SS3] Ep.1 : กับดักของการเลื่อนยื่นภาษี in full in the Spotify app