EP60 Time Theory ทฤษฎีเพี้ยนของกาลเวลา

By Salmon Podcast

((ระดับความ Disturb: 0 กะโหลก)) พอมีกระแสหนัง TENET ก็ถึงเวลาพูดถึงทฤษฎีความบิดเบี้ยวของกาลเวลาแล้วล่ะ มีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องเวลามาเป็นเวลานานแล้ว ว่าจริงๆ แล้วเวลาไม่ได้เดินทางเป็นเส้นตรงจากอดีตไปอนาคตเหมือนที่เรารู้สึก แต่ใน condition บางอย่าง เวลาอาจเดินทางย้อนหลัง หรือกลับไปกลับมาก็เป็นได้ ไปฟังสองเรื่องราวกับหลายทฤษฎีเรื่องเวลาจากยชและธัญ ว่าเรื่องลี้ลับจากความบิดเบี้ยวของกาลเวลามันมีอะไรได้บ้าง #SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ #TENET

Listen to EP60 Time Theory ทฤษฎีเพี้ยนของกาลเวลา now.

Listen to EP60 Time Theory ทฤษฎีเพี้ยนของกาลเวลา in full in the Spotify app