This browser doesn't support Spotify Web Player. Switch browsers or download Spotify for your desktop.

EP35 รับมือกับความ blank หลังกินยา และคนที่ทักมาทาง inbox

By Salmon Podcast

มาสู่เรื่องสภาพจิตใจและการรับมือกับคนอื่นอีกครั้ง คราวนี้ทรายตอบ 2 คำถามที่ส่งเข้ามา ว่าด้วยอาการ blankๆ ของคนที่กินยารักษาอาการซึมเศร้า รวมถึงการถามหาความเข้าใจจากคนอื่นในจุดนี้และอีกคำถามว่าด้วยการถูกทักเข้ามาทาง inbox และประสบการณ์ส่วนตัวของพี่ทรายในการรับมือคนที่เมสเสจเข้ามาด้วยท่าทีต่างๆ ว่าทำอย่างไรบ้าง ใครเจอปัญหาแบบเดียวกัน ไปฟังเลย#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ

Listen to EP35 รับมือกับความ blank หลังกินยา และคนที่ทักมาทาง inbox now.

Listen to EP35 รับมือกับความ blank หลังกินยา และคนที่ทักมาทาง inbox in full in the Spotify app