DeFi - Part 4 - Automated Market Makers (S04E04)

By Shir | Khat

شیر یا خط - فصل چهار - قسمت چهارم اقتصاد غیر متمرکز ٫ DeFi صرافی های غیر متمرکز و بازارسازهای خودکار صرافی های غیر متمرکز٫ DeFi قسمت چهارم - پادکست شیریاخط در این قسمت به ادامه موضوع صرافی های غیر متمرکز و بازارسازهای خودکار٫ مثل یونیسواپ و بالانسر٫ میپردازیم. بازارسازهای خودکار یا AMM ها چگونه کار می کنند؟ Uniswap چیست؟ تابع و منطق پشت Uniswap یا همان بازار ساز تابع ثابت (Constant Funtion Market Making یا CFMM) چیست؟ فرآهم آورندگان نقدینگی (Liquidity Provider) در Uniswap چگونه مشارکت می کنند؟ تفاوت های Uniswap V1 با Uniswap V2 چیست؟ آربیتراژرها در Uniswap چگونه آربیتراژ می گیرند؟ گسترش کاربردهای بازار ساز تابع ثابت تفاوت های پروژه Balancer با Uniswap در چیست و با چه فرمول و تابعی کار می کند؟ تشابه Balancer با صندوق های ETF 1inch.exchange چیست و چرا به آن DEX aggregator می گویند؟ Curve.fi پلتفرمی متفاوت با Uniswap. چرا تابع و منطق پشت curve.fi برای مبادله ی stable coin ها مناسب است؟ چه دارایی هایی روی Curve.fi جابجا می شوند ضرر ناپایدار یا impermanent loss چیست؟ حاضرین این جلسه: Mehdi Salehi Reza Nourmohammadi Shayan Eskandari

Listen to DeFi - Part 4 - Automated Market Makers (S04E04) now.

Listen to DeFi - Part 4 - Automated Market Makers (S04E04) in full in the Spotify app