Exec Insight EP.60 ค้นพบตัวตนที่ใช่ในบริษัทที่ชอบ

Techsauce Podcast

Jun 16

20 min 18 sec

คำถามหนึ่งในใจใครหลายคนที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยทำงาน หรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานมาแล้วสักพัก คือ สิ่งที่เราเรียนมาจะปรับใช้กับการทำงานในชีวิตจริงได้มากน้อยแค่ไหน แท้จริงแล้วตนเองนั้นชอบอะไร หรือ จะต้องพัฒนาทักษะด้านไหน เพื่อให้ตอบโจทย์กับตลาด และโดดเด่นมากพอที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมงานกับบริษัทใหญ่ ๆ ท่ามกลางการแข่งขันที่มาตรฐานสูงขึ้นอยู่เสมอ . คุณดาวิน สมานนท์ ผู้จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนาความรู้และประสบการณ์ จนค้นพบตัวตนที่ใช่กับบริษัทที่ชอบอย่าง Accenture ได้เล่าให้ Techsauce ฟัง ถึงการผสมผสานสิ่งที่เรียน กับสิ่งที่อยากพัฒนาเรียนรู้ต่อ สู่การทำงานกว่า 16 ปี . ชวนฟังเรื่องราวของคุณดาวิน ที่ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานและการค้นหาตัวเอง

Explicit
Podcast Episode