12. Pedagoxía transformadora: O modelo Semente

A Xanela Podcast

Dec 2020

19 min 28 sec

Os Centros de Ensino Galego Semente xorden como unha iniciativa sen ánimo de lucro, co obxectivo de crear espazos educativos en galego, cun modelo pedagóxico baseado na coeducación e a integración no contexto social e urbano das crianzas.

Podcast Episode