ผู้พิการทางสายตากับการพัฒนา AI

By CREATIVE TALK

ผู้พิการทางสายตาเขาใช้ชีวิตประจำวันกันอย่างไร ที่สำคัญคือพวกเขาฟัง podcast และฟัง ClubHouse ด้วย เขาฟังอย่างไร กดปุ่มอย่างไร และที่น่าสนใจที่สุดคือ เขาเขียนโปรแกรมได้อย่างไร

Listen to ผู้พิการทางสายตากับการพัฒนา AI now.

Listen to ผู้พิการทางสายตากับการพัฒนา AI in full in the Spotify app