#5 Islamitisch onderwijs kan juist integratie bevorderen! | Marietje Beemsterboer

pdcst drieëntwintig

Oct 2020

23 min 4 sec

Leerkracht en onderzoeker Marietje Beemsterboer bestrijdt het vooroordeel dat islamitische basisscholen kinderen buitensluiten van de samenleving. Er bestaan hardnekkige beelden over het islamitisch onderwijs, terwijl volgens haar islamitisch onderwijs juist de integratie van moslims in Nederland kan bevorderen. In deze podcast vertelt Beemsterboer over haar onderzoek en over de waarde van de vrijheid van onderwijs.

Podcast Episode