Homeroom : วิชาแรกที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน EP.09 : ทำเพราะอยากทำ อย่าทำเพราะอยากดัง | a day Podcast

a day Podcast

Apr 2020

33 min 3 sec

เดินทางกันมาถึงตอนที่เก้ากับ Homeroom : วิชาแรกที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน ดำเนินรายการโดย ‘ป๋อมแป๋ม - นิติ ชัยชิตาทร ครั้งนี้เราพาทุกคนไปพบกับแขกรับเชิญอย่าง ครูเอ็ม Nazesus แห่ง Rap is Now นอกจากบทบาทการเป็นศิลปินแล้ว ครูเอ็มยังทำหน้าที่เป็นครูประจำโรงเรียนมัธยมฯ ด้วย และนั่นเองทำให้เขาได้สอนบทเรียนชีวิตแก่เด็กอย่างสม่ำเสมอ และบทเรียนเหล่านั้น ครูเอ็มจะมาเล่าให้เราฟังเช่นกันกับ Homeroom : วิชาแรกที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน ไปฟังพร้อมกันในตอนนี้

Podcast Episode