ลุงสามารถ : จากใบปลิว Vote No สู่บรรทัดฐานคดีเสรีภาพการแสดงออก | The Observers Case 02

iLaw PODCAST

Sep 2019

28 min 37 sec

"ลุงสามารถ" ชายวัย 64 ปี ผู้ร่วมอยู่ในขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองมาทุกยุคทุกสมัย ที่กลับกลายเป็นผู้ต้องหาคดีการเมืองและเข้าคุกครั้งแรก จากการเสียบใบปลิว 'Vote No'

รับฟัง TheObservers Case 02 บนYoutube

Podcast Episode