The Active Podcast EP. 13: อยู่กับ Hate Speech รู้เส้นแบ่ง เพื่อรับมือ

The Active Podcast

Dec 2020

26 min 56 sec

 ถ้อยคำแบบไหน ถึงเรียกว่า Hate Speech? เมื่อคำพูดหรือภาษาที่เราเข้าใจว่า "หยาบคาย" อาจนำไปสู่ปลายทาง คือ

ปฏิเสธการอยู่ร่วมกัน.รู้จักเส้นแบ่งระดับความร้ายแรงของ Hate Speech ไม่ให้ล้ำเส้นไปเป็น Dangerous Speech หรือคำพูดที่ยั่วยุ ก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรง .“แนน - อรุชิตา อุตมะโภคิน” และ “โม่ - รัฐวิศว์ เอื้อประชานนท์” คุยกับ “ชาญชัย ชัยสุขโกศล” ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร สร้างความร่วมมือ และคลี่คลายความขัดแย้ง ว่าจะรับมืออย่างไรไม่ให้นำไปสู่ความรุนแรง

Podcast Episode