Pro & Constitution EP10 วิวัฒนาการรัฐธรรมนูญไทย กับ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

By Salmon Podcast

พรุ่งนี้วันรัฐธรรมนูญไทย ไอติม-พริษฐ์ และรายการ Pro & Constitution จึงอยากชวนมาฟังวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยตลอดเวลาที่ผ่านมา แต่จะมีอะไรดีไปกว่าฟังผู้เชี่ยวชาญมาเล่าให้ฟัง ไอติมจึงเชิญ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเล่าความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทย ตั้งแต่สมัย พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบัน ให้ผู้ฟังเข้าใจที่มาที่ไปของกฎหมายสูงสุดของประเทศเรากันมากขึ้น #SalmonPodcast #ProAndConstitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ

Listen to Pro & Constitution EP10 วิวัฒนาการรัฐธรรมนูญไทย กับ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ now.

Listen to Pro & Constitution EP10 วิวัฒนาการรัฐธรรมนูญไทย กับ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ in full in the Spotify app